Skip to main content

Gegevens Verwerkingsverantwoordelijke 

Deldycke Catering nv

Dirk Martensstraat 27

8200 Brugge

BE 0433 811 714

www.deldycke.be

info@deldycke.be

Deldycke Catering nv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op info@deldycke.be

Verwerkingsdoeleinden

Deldycke Catering nv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen op deze website.

De website verwerkt volgende gegevens in de context om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. De volgende persoonsgegevens worden bewaard bij het invullen van het contactformulier:

  • Uw Naam
  • Uw Voornaam
  • Uw Bedrijfsnaam
  • Uw Functie
  • Uw Telefoonnummer
  • Uw Adresgegevens
  • Uw E-mailadres
  • Eventuele persoonlijke gegevens die u deelt in uw bericht naar ons.
  • Technische informatie, zoals IP Adres, Browser Type & versie.

De website maakt gebruik van uw technische informatie om via Google Tag Manager ??? bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,][(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)]van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Deldycke Catering nv houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: Info@deldycke.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel– commission@privacycommission.be).

Dirk Martensstraat 27
8000 Brugge
+32 (0)50 33 43 35
info@deldycke.be